Kontakty

Office

TZBtech, s.r.o.
Sládkovičova 2069/10
92101 Piešťany, SK
TZBtech, s.r.o.
M. Waltariho 7097/3
92101 Piešťany, SK

IČO: 36 840 793
IČ DPH: SK2022453499
Spoločnosť TZBtech s.r.o. je zapísaná v OR okresného súdu Trnava, vložka číslo: 20713/T
Cenová ponuka

Nechajte si od nás zadarmo vypracovať cenovú ponuku spracovanú na mieru presne podľa vašich požiadaviek s optimalizáciou nákladov.

CHCEM PONUKU