NOVÁ Kazetová 4-cestná 90 X 90 PACi ELITE s prúdením vzduchu 360 º

4cestná kazetová 90 x 90

Patentovaná konštrukcia zaručuje široký a veľmi komfortný prúd vzduchu. Výduchy kazetovej jednotky so širokým výstupným uhlom a klapky, ktoré sú uprostred širšie, vznikli na základe geometrické konštrukcie a skúšok prototypové jednotky. Vzduch vychádzajúci zo stredu výduchov má väčší dosah. Zo strán každého výdychu, kde sú väčšie otvory, sa vzduch rozprestrie, aby dosiahol až do rohov miestnosti. Vzduch vystupujúci zo štyroch strán jednotky tak pokrýva širokú oblasť. Krivky grafického znázornenia rozloženie teploty v miestnosti sa od stredu, ležiaceho vo vnútornej jednotke, mierne rozširujú v okruhu 360 °.

Flexibilná 3D regulácia prúdenia vzduchu

Patentovaná konštrukcia zaručuje široký a veľmi komfortné prúd vzduchu. Komfortní regulácia prúdenia vzduchu a správne využitie energie. individuálne riadenie klapiek umožňuje flexibilné reguláciu smeru prúdenia vzduchu: 1. 4 klapky možné ovládať jednotlivo (štandardnom káblovým ovládačom). * 2. Všestranné ovládanie prúdu vzduchu spĺňa rad požiadaviek.

Nové prúdenie vzduchu 360 º pre vyšší komfort

Nová konštrukcia výduchov a klapky vytvára mierne a plynulé prúdenie vzduchu v celom priestore, a zaisťuje tak rovnomerné rozloženie teploty v miestnosti.

PACi ELITE kazetová

Flexibilná 3D regulácia prúdenia vzduchu

Nové prúdenie vzduchu 360 º pre vyšší komfort

Konštrukcia