VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA 28 kW pro PACi

Súprava Panasonic AHU kit má kvôli ľahké integráciu veľa možnosťou pripojenia. Použitie: hotely, kancelárie, miestnosti serverov alebo rozľahlé budovy, ktoré vyžadujú reguláciu kvality vzduchu, napr vlhkosti a prívodu čerstvého vzduchu.

Panasonic AHU Kit 28 kW pripojený k vonkajšej jednotke PACi

Doska plošných spojov, transformátor, elektromagnetický regulačný ventil, 4x termostat, základné svorkovnice a skriňa elektrického vybavenia

AHU kit

Vzduchotechnická jednotka