Inteligentné snímače

Inteligentné snímače ECONAVI monitorujú intenzitu slnečného svitu, pohyb osôb, úroveň aktivity a neprítomnosť osôb a automatickým nastavením výkonu chladenia zamedzujú mimovoľnému plytvaniu energiou bez obmedzenia komfortu a pohodlia vzniknutého prerušením chladenia.

Vysoko presné snímanie

Všetky objekty vyžarujú neviditeľné infračervené žiarenie, ktoré však pri výskyte v zóne detekcie senzor ľudskej aktivity ECONAVI vyhodnotí ako teplo. Pri pohybe objektu v zóne detekcie porovná ECONAVI jeho teplotu s teplotou v miestnosti, vyhodnotí, či ide o človeka, a na základe jeho pohybu stanoví úroveň aktivity.

Rozlíšenie objektov

Technológia senzora ECONAVI určuje na základe rýchlosti, častosti a teploty úroveň ľudskej aktivity v miestnosti za účelom dosiahnutia maximálneho komfortu aj úspor.

Princíp detekcie senzora

Senzor ľudskej aktivity deteguje úroveň aktivity osôb a smeruje prúd vzduchu do oblasti prítomnosti alebo vysokej aktivity osôb. Detekciu a funkciu senzora ECONAVI indikuje kontrolka LED.

Schopnosti pokrytia

Vďaka zdokonalenej funkcii plošnej detekcie pokrýva senzor ľudskej aktivity širšiu oblasť. Celá miestnosť je rozdelená do 3 oblastí detekcie. Poznámka: Je možné použiť pre duálny senzor.

Duálny senzor

Duálny senzor Autocomfort slúži na zaistenie komfortu. Keď senzor ľudskej aktivity deteguje vzrast aktivity, automaticky zvýši výkon chladenia o ekvivalent zodpovedajúci zníženiu nastavenej teploty o 1 stupeň Celzia a tým zvýši komfort. Vysvetlíme si to na nasledujúcom scenári: Detekcia vysokej aktivity: senzor ľudskej aktivity ECONAVI deteguje zmeny úrovne aktivity pre nastavenie výkonu chladenia a zlepšenie komfortu.

  • Izbový termostat, ktorý je možné pripojiť k systému Aquarea pre zaistenie
  • optimálnej tepelnej pohody v miestnosti.
  • Solárna súprava pre pripojenie fotovoltaických solárnych panelov zvyšujúcich účinnosť.
  • Zásobník teplej vody obsahuje 3 kW ponorný ohrievač pre zaistenie:
  • Maximálneho komfortu
  • Maximálnej účinnosti a ochrany pred vírusom legionella

Snímač slnečného svetla

Senzor ľudskej aktivity

Vysoko presné snímanie

Rozlíšenie objektov

Princíp detekcie senzora

Schopnosti pokrytia

DUÁLNY SENZOR AUTOCOMFORT NA ZAISTENIE KOMFORTU