Snímač slnečného svetla

Režim chladenia

ECONAVI deteguje zmeny intenzity slnečného svitu v miestnosti a posudzuje, či je slnečno, zamračené alebo noc. Obmedzením chladenia pri menšom slnečnom svite znižuje plytvanie energiou. Pri zmene počasia zo slnečného na zamračené alebo v noci. ECONAVI deteguje nižšiu intenzitu slnečného svitu a stanoví nižšie požiadavky na chladenie. Pri zachovaní rovnakého výkonu chladenia plytváme energiou. ECONAVI také plytvanie deteguje a zníži výkon chladenia o ekvivalent zodpovedajúci zníženiu nastavenej teploty o 1 stupeň Celzia.

Režim kúrenia

ECONAVI deteguje zmeny intenzity slnečného svitu v miestnosti a posudzuje, či je slnečno, zamračené alebo noc. Pri väčšej intenzite slnečného svitu znižuje plytvanie vo vykurovacom režime. Pri zmene počasia zo zamračeného na slnečné (alebo po rozvidnení) ECONAVI deteguje vyššiu intenzitu slnečného svitu a stanoví nižšie požiadavky na kúrenie. Pri zachovaní rovnakého výkonu kúrenia plytváme energiou. ECONAVI také plytvanie deteguje a zníži výkon kúrenia o ekvivalent zodpovedajúci zvýšeniu nastavenej teploty o 1 stupeň Celzia.

Režim chladenia

Režim kúrenia