Výrobný závod GeWis

Výrobný závod GeWis

Výrobný závod GeWis

Projekt v stupni pre územné rozhodnutie profesie: vykurovanie, chladenie, vzduchotechnika, POZ plynové odberné zariadenie, pripojka plynu
Projekt v stupni pre stavebné povolenie: vykurovanie, chladenie, vzduchotechnika, POZ plynové odberné zariadenie, pripojka plynu