Paradise Casino Admiral Haťe, Česká republika

Paradise Casino Admiral Haťe, Česká republika

Paradise Casino Admiral HaťeKonfigurácia projektu:

Vonkajšie jednotky:

VRF ECOi - U-20ME1E8

Vnútorné jednotky:

4-cestná kazetová jednotka 90 x 90 (S-90UA1E5) -5x