Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.

E-mail:tzbtech@tzbtech.sk
Mobil:+421 907 775 656

Office:
Sládkovičova 2069/10
921 01 Pieštany

TZBtech s.r.o.
M. Waltariho 7097/3
921 01 Pieštany

IČO:36 840 793
IČ DPH:SK2022453499
Č.ú.:4005496787 / 7500 (ČSOB)

Zastúpená: Stanislav Pollák - konateľ
Spoločnosť TZBtech s.r.o. je zapísaná v OR okresného súdu Trnava, vložka číslo: 20713/T