Plynové VRF riešenia, od 12 do 50 HP

Tento prehľad špecifikácií upozorňuje na všetky stránky vysoko inovačných plynom poháňaných VRF systémov Panasonic.

V ostatných rokoch sa očakávania týkajúce sa klimatizačných systémov výrazne zvýšili a zmenili z každého pohľadu, či už zo stany koncových používateľov, poradcov, určovateľov alebo inštalátorov. Vysoké očakávania je potrebné plniť poskytovaním optimalizovaného riadenia pre vytváranie príjemného prostredia, ktoré je zároveň energeticky účinné, znižuje prevádzkové náklady a poskytuje maximálnu prevádzkovú flexibilitu. Firma Panasonic je hrdá, že je popredným inovátorom a neustále sa snaží poskytovať svojim zákazníkom a partnerom špičkovú kvalitu vyvíjaním najlepších výrobkov na trhu a poskytovaním najlepšej podpory informovaním o inštalácii a údržbe, ako aj službách

Rad M plynových tepelných čerpadiel

Plynové tepelné čerpadlo Panasonic je prirodzenou voľbou pre komerčné projekty, najmä pre projekty s obmedzeniami napájania. Ako asi predpokladáte, všetky naše plynom poháňané VRF systémy sú navrhnuté tak, aby boli maximálne spoľahlivé. GHP Motor (alebo motor s vnútorným spaľovaním) mení otáčky motora podľa záťažových funkcií budovy, ktoré sú porovnateľné s elektrickou klimatizáciou inverterového typu.

Ľahké umiestnenie

Moderný rad M plynov poháňaných VRF systémov ponúka zvýšenú účinnosť a výkon naprieč celým rozsahom. Teraz sú tieto systémy výkonnejšie než kedykoľvek predtým a umožňujú pripojenie až 48 vnútorných jednotiek. Vylepšenia zahŕňajú zvýšenú zaťažiteľnosť dielov, zníženie spotreby plynu s motorom s Millerovým cyklom a zníženie spotreby elektrickej energie použitím DC motorov ventilátorov.
• Až 71kW chladenia zo spotreby prúdu 11,0 AMP
• Jednofázové napájanie naprieč celým rozsahom
• Možnosť zemného plynu alebo LPG ako hlavného zdroja napájania
• Vodný výmenník tepla na pripojenie k systémom teplej úžitkovej vody 13–25 HP (len 2-rúrkové jednotky)
• Možnosť priameho chladenia (DX) alebo chladenej vody pre vnútorný výmenník tepla
• Zníženie emisií CO2

Problémy s napájaním?
Ak nemáte dosť elektrickej energie, plynové tepelné čerpadlo by mohlo byť výborným riešením:
• Pracuje na zemný plyn alebo LPG a potrebuje len jednofázové napájanie
• Umožňuje, aby sa dodávky elektrickej energie budovy využívali na iné kritické potreby vyžadujúce napájanie elektrinou
• Znižuje kapitálové náklady na modernizáciu elektrickej rozvodne na prevádzku vykurovacích a chladiacich systémov
• Znižuje výkonové zaťaženie v budove najmä počas špičiek
• Napájanie elektrickou energiou je k dispozícii pre iné použitia, napr. IT servery, komerčné chladenie, výrobu, osvetlenie atď.

Prednosti

Vysokoefektívna prevádzka
Všetky modely sú vybavené vysokovýkonným vzduchovým výmenníkom a novo vyvinutým chladivovým výmenníkom tepla pre vysoko efektívnu prevádzku, čo z nich robí jedno z energeticky najúčinnejších riešení na trhu.

Najnižšie emisie oxidov dusíka
GHP VRF systémy majú najnižšie emisie oxidov dusíka, o 66% nižšie ako je štandard. Vďaka priekopníckemu vývoju sa GHP systém Panasonic vyznačuje úplne novým systémom spaľovania chudobnej zmesi, ktorý využíva riadenie pomeru vzduch-palivo na základe spätnej väzby, čím sa znižujú emisie NOx na úplné minimum.

Vynikajúca úspornosť
GHP systém Panasonic poskytuje rýchle a výkonné chladenie/vykurovanie a zvyšuje dodávky tepla do priestoru účinnou rekuperáciou tepla z vody na chladenie motora, ktorá je vstrekovaná do chladiaceho obvodu vysoko účinným doskovým výmenníkom tepla. Navyše, využitie odpadového tepla z motora zabezpečuje, že naša klimatizácia s plynovým tepelným čerpadlom nevyžaduje rozmrazovací cyklus, a tak poskytuje nepretržitý 100% vykurovací výkon v náročných klimatických podmienkach s vonkajšou teplotou vzduchu až -20°C. Počas režimu chladenia je odmietnuté teplo z motora k dispozícii na použitie v DHW systéme a môže dodávať až 25 kW TUV s teplotou 75°C. DHW je k dispozícii aj pri vykurovaní pri vonkajšej teplote vzduchu nad 7°C.

Vysoký výkon
So svojím moderným dizajnom výmenníka tepla tento nový GHP systém ponúka zlepšenie účinnosti a zníženie prevádzkových nákladov, čo v spojení so zlepšením systémov riadenia motora výrazne zvýšilo koeficient účinnosti COP systému.

Možnosť vodného chladiča
Náš GHP systém je dostupný aj s možnosťou vodného chladiča, ktorý je možné skombinovať s jednotlivými vonkajšími jednotkami alebo ako časť DX zmesi chladenej vody vnútorných jednotiek. Systém je možné ovládať cez BMS systém alebo dodaný riadiaci panel od Panasonic, s nastavením chladenej vody od -15°C do 15°C a nastavením kúrenia od 25°C do 55°C.

Nový model generátora elektrickej energie
Najväčší prelom v súčasnej GHP technológii je uvedenie ECO G Power, ktorý poskytuje 4,0 kW energie. Je to elektrická energia postačujúca na napájanie 8 PC alebo 40 vnútorných jednotiek.

Nie je potrebné rozmrazovanie
Pod °C okolia v režime vykurovania sa vonkajšie ventilátory vypnú,čím šetria ďalšie prevádzkové náklady a emisie CO2.

Vonkajší výmenník tepla GHP
• Integrovaný výmenník s priamym chladením (DX) a výmenník teplej vody
• Nie je potrebné rozmrazovanie
• Rýchlejšia reakcia na požiadavku vykurovania

Vodný výmenník tepla ECO G*

Pre hydronické aplikácie
Vodný výmenník tepla ECO G Panasonic dokáže poskytovať vodu v širokom rozpätí teplôt vhodných pre širokú škálu komerčných aplikácií od komfortnej klimatizácie po spracovanie potravín alebo náhradu bojlerov a iných systémov.
* Dostupné v r. 2012

Použitie kombinovaného systému (príklad systému)

V kombinácii s vodným výmenníkom tepla dokáže GHP systém Panasonic vytvoriť flexibilný systém—ideálnu náhradu za existujúce systémy chladičov a bojlerov.

Systém GHP Multi môže mať vnútornú jednotku plus chladič (chiller) GHP. Keď sa tieto dva systémy prevádzkujú nezávisle, môže sa pripojiť vonkajšia jednotka s výkonom 130%.

Príklady použitia - Pripojenie k počítačovému zariadeniu na „blízke ovládanie".
Použitie v počítačových miestnostiach
Keď je potrebné používať všetku dostupnú elektrickú energiu na IT zariadenia pre poprednú medzinárodnú banku, chladiacu záťaž vyše 450 kW je potrebné poháňať plynom. Vonkajšie jednotky boli pripojené cez vodné výmenníky tepla k chladiacim cievkam vo vnútri jednotiek „blízkeho ovládania", čím udržiavajú klimatizované prostredie z hľadiska teploty a vlhkosti. Využitím funkcie teplej úžitkovej vody sa do budovy dodáva vyše 100kW teplej vody a tak sa zabezpečuje ďalšia výhoda značných úspor CO2.

Pripojenie k cievkam chladenej vody vo vzduchotechnických zariadeniach.
Keď sa otvorila špičková londýnska reštaurácia, potrebovala na zabezpečenie optimálneho stravovacieho prostredia veľké objemy čerstvého vzduchu. Jednotky GHP pripojené k chladiacim cievkam vo vzduchotechnickom zariadení zabezpečovali, že vzduch bol aj v zime aj v lete privádzaný v správnom stave.

Náhrada chladiča (chillera). Dodávanie chladenej vody do fancoilov.
Keď sa mali niektoré staré chladiče na konci životnosti vymeniť, jednotky GHP s vodnými výmenníkmi tepla umožnili vykonanie projektu po etapách, pričom sa stále využívali existujúce vodné potrubia a fancoily. To umožnilo dokončenie projektu načas, s obmedzeným rozpočtom a predišlo sa všetkým problémom súvisiacim s chladivom v stiesnených priestoroch.