Nové tepelné čerpadlo ECONAVI: účinnejšie, komfortnejšie

Ekologické správanie a šetrenie energiou by nemalo byť na úkor vášho pohodlného životného štýlu. Preto sme do našich klimatizácií zaviedli inverter - s jeho výnimočnou úspornosťou.

Súčasne si môžete vychutnávať čistejší vzduch vďaka systému na čistenie vzduchu Advanced+Plus e-ion so snímačom Patrol Sensor. Obe tieto funkcie boli navrhnuté pre zlepšenie kvality života. S rovnakým zámerom Panasonic zavádza novú koncepciu Econavi – inteligentnú ekologickú funkciu s automatickou detekciou, čo ešte viac znižuje mrhanie energiou. Umožňuje jednotlivcom ľahko šetriť energiu a teda chrániť životné prostredie. Predstavte si, čo dokážu zmeniť milióny ľudí na celom svete s Econavi. Možná je udržateľnejšia budúcnosť.

Zavádzanie ECONAVI – systému, ktorý znižovaním mrhania šetrí energiu

Koncepcia ECONAVI používa veľmi presné technológie Human Sensor (Snímač osôb) a Control Program (Riadiaci program) na optimalizáciu prevádzky klimatizácie podľa podmienok v miestnosti. Ako šetrí energiu? Použitím technológie na zisťovanie oblastí, v ktorých sa energiou zvyčajne mrhá a samočinným nastavením chladiaceho výkonu. Pomáha vám teda účinne šetriť energiu, pri zachovaní nepretržitého chladenia, komfortu a pohodlia.

Až 30 % úspora energie v REŽIME CHLADENIA*, 40 % úspora v REŽIME KÚRENIA**

Spoločná úspora spotreby energie je až 40% počas 1-hodinovej stabilnej prevádzky.

Jednotka ECONAVI, spúšťaná jedným dotykom, znižuje mrhanie v troch jednoduchých krokoch:

Skúma
• Úrovne aktivity
• Prítomnosť osôb
Posudzuje
• Zmeny umiestnenia osôb
• Zmeny aktivity osôb
• Zmeny prítomnosti osôb
and executes
• Nastavuje smer prúdenia vzduchu
• Vysoká aktivita: automaticky prispôsobuje nastavenie teploty
• Neprítomnosť: šetrí energiu

Princíp detekcie snímačom
Duálny snímač ľudskej aktivity zisťuje úroveň ľudskej aktivity a nasmeruje prúd vzduchu do zóny s prítomnosťou osôb alebo vysokej aktivity.

Možnosti pokrytia
Duálny snímač ECONAVI pokrýva širšiu oblasť vďaka svojej zlepšenej funkcie detekcie oblasti.

Rozlišovanie objektov
Technológia snímača ECONAVI využíva faktory ako napr. rýchlosť, frekvenciu a teplotu objektov na určenie, či ide o osobu.

Veľmi presné snímanie

Všetky objekty vysielajú infračervené lúče, ktoré, aj keď sú neviditeľné, môže snímač ECONAVI detekovať ako teplo, ak je to v jeho detekčnej zóne. Keď sa objekt v rámci jeho detekčnej zóny pohybuje, ECONAVI porovná teplotu objektu s teplotou miestnosti, aby určil, či ide o osobu, a úroveň aktivity na základe jeho pohybu.

Celá miestnosť je rozdelená na 3 detekčné oblasti.

*Účinok šetrenia energie na chladenie duálnym snímačom ECONAVI: 30% testovacia podmienka
Porovnanie 1,5HP inverterového modelu so zapnutým a vypnutým duálnym snímačom ECONAVI Duálny snímač ECONAVI zapnutý Vonkajšia teplota: 35°C/24°C Diaľkovo nastavená teplota: 25°C s rýchlosťou ventilátora (vysoká) /zvislý smer prúdenia vzduchu: Automaticky, vodorovný smer prúdenia vzduchu: Nastavenie režimu ECONAVI teplota sa zvýši o 1°C na základe úrovne aktivity ECONAVI Duálny snímač ECONAVI vypnutý Vonkajšia teplota :35°C/24°C Diaľkovo nastavená teplota: 25°C s rýchlosťou ventilátora (vysoká) /zvislý smer prúdenia vzduchu: Automaticky, vodorovný smer prúdenia vzduchu: Vpredu Celková spotreba energie sa meria za 1 hodinu v stabilnom stave. V skúšobnej miestnosti Panasonic ( veľkosť:16,2M2) Toto je maximálna hodnota úspory energie, a účinok sa líši podľa podmienok inštalácie a používania.

**Účinok šetrenia energie na kúrenie duálnym snímačom ECONAVI: 40% testovacia podmienka
Porovnanie 1,5HP inverterového modelu so zapnutým a vypnutým duálnym snímačom ECONAVI Duálny snímač ECONAVI zapnutý Vonkajšia teplota: 7°C/6°C Diaľkovo nastavená teplota: 23°C s rýchlosťou ventilátora (vysoká) /zvislý smer prúdenia vzduchu: Automaticky, vodorovný smer prúdenia vzduchu: Nastavenie režimu ECONAVI teplota klesne o 2°C na základe úrovne aktivity ECONAVI Duálny snímač ECONAVI vypnutý Vonkajšia teplota: 7°C/6°C Diaľkovo nastavená teplota: 23°C s rýchlosťou ventilátora (vysoká) /zvislý smer prúdenia vzduchu: Automaticky, vodorovný smer prúdenia vzduchu: Vpredu Celková spotreba energie sameria za 1 hodinu v stabilnom stave. V skúšobnej miestnosti Panasonic ( veľkosť:16,2M2) Toto je maximálna hodnota úspory energie, a účinok sa líši podľa podmienok inštalácie a používania.