„Zelený“ vysoko účinný vykurovací systém

Aquarea je jednoznačne chápaná ako „zelený” vykurovací a klimatizačný systém.

V čele energetických inovácií je Aquarea jednoznačne chápaná ako „zelený” vykurovací a klimatizačný systém. Aquarea je súčasťou novej generácie vykurovacích a klimatizačných systémov, ktoré využívajú obnoviteľný, bezplatný zdroj energie, vzduch, na vykurovanie alebo chladenie domácností a ohrev vody.Tepelné čerpadlo Aquarea je oveľa flexibilnejšou a nákladovo efektívnejšou alternatívou k tradičnému kotlu na fosílne palivá. Sme obklopení bezplatnou, nevyčerpateľnou energiou, dodávanou slnečným žiarením a prítomnou vo všetkých sférach nášho životného prostredia, vo vzduchu, v zemi, spodných vodách...

Tepelné čerpadlá umožňujú obnoviť túto bezplatnú, nevyčerpateľnú energiu a využiť ju na vykurovanie našich domovov. Tieto systémy majú obrovskú výhodu, že okrem zníženia účtu za elektrinu či úspory fosílnych palív súčasne obmedzujú emisie skleníkových plynov*.  

Systém Aquarea od spoločnosti Panasonic je teda systém tepelného čerpadla typu vzduch-voda, ktorý využíva kalórie z vonkajšieho vzduchu a prenáša ich cez výmenník tepla do vody, využívanej na vykurovanie domácnosti v zime, a okrem toho, niektoré modely Aquarea sa môžu používať aj na chladenie domu v lete a ohrievanie vody po celý rok.

Až 78% úspora energie

Tepelné čerpadlo Aquarea od spoločnosti Panasonic poskytuje v porovnaní s elektrickými ohrievačmi až 78% úsporu nákladov na vykurovanie. Napríklad systém Aquarea s výkonom 9 kW má COP 4,74, čo znamená, že na každý spotrebovaný kW elektrickej energie vráti 4,40 kW energie, t.j. o 3,40 kW viac ako konvenčný elektrický vykurovací systém, ktorý má COP maximálne 1. To je ekvivalentné 78% úspore. Spotrebu je možné ešte viac znížiť pripojením solárnych panelov k systému Aquarea.