Vysoko účinné zelené kúrenie

Aquarea má z pohľadu energetických inovácií rozhodné postavenie „zeleného“ vykurovacieho a klimatizačného systému

Aquarea patrí k novej generácii vykurovacích a klimatizačných systémov, ktoré na vykurovanie či chladenie domu a prípravu teplej vody používajú obnoviteľný zdroj energie – vzduch. Tepelné čerpadlá Aquarea sú flexibilnejšie a cenovo výhodnejšou alternatívou tradičných kotlov na fosílne palivá.

ÚSPORY ENERGIE AŽ 78 %

Tepelné čerpadlá Panasonic Aquarea vykazujú oproti elektrickým vykurovacím systémom až 78 %-nú úsporu nákladov na vykurovanie. Napríklad systém Aquarea 9 kW má COP 4,74. To je o 3,74 kW viac než konvenčný elektrický vykurovací systém, ktorý má maximálne COP 1. To zodpovedá 78 % úspor. Spotrebu systému Aquarea je možné ďalej znížiť pripojením fotovoltaických solárnych panelov.

ÚSPORY ENERGIE AŽ 78 %