Nový konštrukčný rad Panasonic

K dispozícii je niekoľko typov tepelných čerpadiel:

  • Nedelený systém (mono-bloc): Má iba vonkajšiu jednotku. Inštalácia nevyžaduje prípojku chladiaceho média a je pripojená iba k systému kúrenia.
  • Rozdelený systém (bi-bloc): Ten sa skladá z vonkajšej jednotky a hydraulického modulu, ktorý je spravidla umiestnený v technickej miestnosti alebo v garáži.

Rozšírenie ponuky aquarea:

  • Nový Bi-bloc 3 a 5 kW pre domácnosti s nízkou spotrebou energie
  • optimálnej tepelnej pohody v miestnosti.
  • Nové tepelné čerpadlá Mono-bloc 6 a 9 kW pre domácnosti s nízkou spotrebou energie.
  • Nový rad vysokoteplotných tepelných čerpadiel (teplota výstupnej vody 65 °C)

Aquarea High Connectivity

Naše tepelné čerpadlo Aquarea High Connectivity je dobrým riešením pre dom s nízkoteplotnými radiátormi alebo s podlahovým kúrením. Zariadenie môže podľa požiadaviek pracovať ako s plynovým či olejovým kotlom.

Aquarea HT

Pre dom vybavený vysokoteplotnými radiátormi (napr. liatinovými) je vysokoteplotná Aquarea HT zrejme najvhodnejším riešením, pretože dodávaná výstupná voda má teplotu 65 °C, aj keď je vonku -15 °C. so samotným tepelným čerpadlom.

Aquarea T-CAP

Ak je najdôležitejším hľadiskom zachovanie menovitého výkonu aj pri teplotách -7 °C alebo -15 °C, zvoľte model Aquarea T-CAP. To zaručuje, že bude vždy k dispozícii dostatočný výkon pre vykurovanie domu bez prídavného kotla - aj pri extrémne nízkych teplotách. Aquarea T-cap je aj pri extrémne nízkych teplotách vždy vysokoúčinný a má veľký vykurovací výkon. So systémom Aquarea T-Cap budete vždy šetriť.

POROVNANIE AQUAREA T-CAP A HIGH CONNECTIVITY